Напрямки діяльності

Експертиза  проектів будівництва
Експертиза проектів будівництва

Відповідно до пункту 6 Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 11.05.11р №560 метою проведення експертизи проектів будівництва (далі - експертиза) є визначення якості проектних рішень шляхом виявлення відхилень від вимог до міцності, надійності та довговічності будинків і споруд, їх експлуатаційної безпеки та інженерного забезпечення, у тому числі щодо додержання нормативів з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, санітарного і епідеміологічного благополуччя населення, охорони праці, екології, пожежної, техногенної, ядерної та радіаційної безпеки, енергозбереження, кошторисної частини проекту будівництва. Експертиза є завершальним етапом розроблення проектів будівництва.

Читати більше
Експертна оцінка проектних рішень
Експертна оцінка проектних рішень

Відповідно до абзацу шостого частини четвертої статті 31 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за рішенням замовника може проводитися також експертиза проектів будівництва інших об’єктів, ніж передбачені у цій частині, або окремих розділів проектної документації.

Читати більше
Експертиза містобудівної документації
Експертиза містобудівної документації

Відповідно до пункту 5 Порядку проведення експертизи містобудівної документації, затвердженого (далі – Порядок) Постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.2011 р. № 548

Читати більше
Експертна оцінка містобудівної документації
Експертна оцінка містобудівної документації

Розгляд містобудівної документації (генеральних планів селищ, сіл, детальних планів територій), які згідно ст. 18, 19 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" не підлягають експертизі.

Читати більше
Розроблення містобудівної документації
Розроблення містобудівної документації

Розроблення містобудівної документації на регіональному і місцевому рівнях.

Читати більше
Розроблення містобудівного розрахунку
Розроблення містобудівного розрахунку
  • Згідно пункту 1.2 "Порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст", затвердженого Наказом Мінрегіону України від 07.07.2011 р. № 109
Читати більше