ТК319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво» розроблено проект ДСТУ-Н Б А.2.2-10:ХХХХ

30 листопада 2018 року

ТК319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво» розроблено проект нормативного документу «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»  (на заміну ДСТУ-Н Б А.2.2-10:2012).

Положення чинної редакції ДСТУ-Н Б А.2.2-10 приведено у відповідність  до Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності». Також за результатами її практичного використання з метою удосконалення процедури проведення експертизи проектної документації уточнено та змінено форми експертних звітів.

Проект національного стандарту в електронному вигляді можна отримати в підрозділі «Документи для обговорення» розділу «ТК319» на офіційному веб-сайті ДП «Укрдержбудекспертиза»: ukrbudex.org.ua.

(проект ДСТУ, пояснювальна записка, порівняльна таблиця)

Зауваження та пропозиції приймаються до 28 грудня 2019 року  електронною та звичайною поштою:

centr.udbe@hotmail.com;

ДП «Укрдержбудекспертиза», бул.Лесі Українки, 26, м.Київ, 01133;

ТК 319 «Експертиза містобудівної та проектної документації на будівництво»

Контактні особи:

Шоломицька Людмила Миколаївна, тел.281-60-47.

Буханенко Сергій Олександрович, тел.280-25-13