14 лютого 2019 року

Кабінет Міністрів України змінив Порядок затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи

23 січня 2019 року Кабінет Міністрів України постановою № 95 затвердив зміни до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи,  затвердженого    постановою Кабінету    Міністрів України від 11 травня 2011 року № 560.

Зміни передбачають:

 

ЗАТВЕРДЖЕННЯ

Проекти будівництва затверджують:

       центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, інші органи державної влади та державні наукові організації – щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю від 120 млн. гривень;

       виконавчі органи сільських, селищних, міських рад, за погодженням протягом п’яти робочих днів з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласною, Київською та Севастопольською міською держадміністраціями, - щодо об'єктів, які належать до їх сфери управління та реалізуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, загальною кошторисною вартістю від 120 млн. гривень;

державні та комунальні підприємства, установи та організації – щодо об'єктів загальною кошторисною вартістю до 120 млн. гривень;

державні та комунальні підприємства за погодженням із органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування, до сфери управління яких вони належать,  – щодо об’єктів, що реалізуються за рахунок їх власних коштів, незалежно від вартості будівництва;

     підприємствами, суб’єктом управління яких є Кабінет Міністрів України, та у разі передбачення у затверджених фінансових планах відповідних видатків на  реалізацію проектів будівництва  – щодо об’єктів, що реалізуються  із залученням бюджетних коштів, власних коштів підприємств, а також кредитів, наданих під державні гарантії (крім випадків, передбачених законодавчими актами), незалежно від їх вартості.

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ

У разі коли об’єктом будівництва є комплекс (будова), до складу якого (якої) входять об’єкти, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1) та за сукупними показниками перевищують рівень, встановлений для об’єктів з відповідним класом наслідків (відповідальності), проект будівництва підлягає обов’язковій експертизі за всіма напрямами.

Перед затвердженням проектів будівництва для проведення їх експертизи до проектної документації на будівництво об’єктів, що підлягають оцінці впливу на довкілля згідно із Законом України «Про оцінку впливу на довкілля», додаються результати оцінки впливу на довкілля.

Постанова розміщена:

https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-vnesennya-zmin-do-poryadku-zatverdzhennya-proektiv-741