28 січня 2022 року Держстатом  оприлюднено інформацію щодо середньомісячної заробітної плати  за видами економічної діяльності за період з початку року у 2021 році.  За видом діяльності «Будівництво» її розмір становить 11289 гривень.

         Постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021  № 586  схвалено Прогноз економічного і соціального розвитку України на 2022-2024 роки та визначено основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України, серед яких прогнозний індекс споживчих цін на 2022 рік становить 107,2 відсотків.

        Відповідно до наказу Мінрегіону від 20 жовтня 2016 року  № 281 «Про затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів» (зареєстровано  в Мін’юсті 11 листопада 2016 року за № 1469/29599):

        «4. Розмір кошторисної заробітної плати, який враховується при складанні інвесторської кошторисної документації (на стадії розроблення проектної документації), визначається замовником (інвестором) у складі вихідних даних на проектування для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8, але не нижче ніж середньомісячна заробітна плата у будівництві (у розрахунку на одного штатного працівника) за попередній звітний рік, що оприлюднюється центральним органом виконавчої влади в галузі статистики, збільшена на прогнозний індекс споживчих цін на поточний рік (у середньому до попереднього року), який є складовою основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку України, що схвалюються Кабінетом Міністрів України.».


        За вказаними положеннями розмір кошторисної заробітної плати при визначенні вартості будівництва в 2022 році  на стадії розроблення проектної документації має бути не нижче ніж 12101,81 гривні для звичайних умов будівництва за розрядом складності робіт 3,8.