Ціноутворення

1 Щодо цін на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції за жовтень
2 Про внесення змін до національних стандартів згідно наказу Мінрегіону від 21.11.2013 № 550 «Про прийняття «Змін» до національних стандартів»
3 Щодо порядку підтвердження підрядною організацією авансу, використаного на придбання будівельних матеріалів, конструкцій та виробів
4 Про витрати з проведення археологічних вишукувань (експертизи) при визначенні вартості будівництва
5 Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
6 Щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 жовтня 2013 року
7 Щодо застосування коефіцієнтів для врахування впливу умов виконання ремонтних робіт, вартість яких визначається на підставі державних чи галузевих будівельних норм
8 Рекомендації щодо підготовки вихідних даних та оформлення кошторисної документації при коригуванні проектів будівництва, які підлягають перезатвердженню
9 Щодо цін на матеріальні ресурси, що застосовуються при виконанні дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування
10 Про погодження розробленої проектної документації з підприємствами, установами та організаціями, що надають технічні умови на приєднання до інженерних мереж
11 Щодо врахування в обсягах виконаних робіт витрат з придбання матеріальних ресурсів, які не укладаються у звітному періоді на об’єкті будівництва
12 Про єдині умовні позначки при посиланні на національні стандарти «Ресурсні елементні кошторисні норми»
13 Про середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2014 рік
14 Про врахування витрат на приєднання електроустановок замовника до електричних мереж
15 Щодо підтвердження фактичної вартості матеріальних ресурсів при взаєморозрахунках за виконані будівельні роботи за твердою договірною ціною
16 Про прийняття національних стандартів з визначення окремих складових вартості будівництва
17 Про визначення розміру кошторисного прибутку та адміністративних витрат при технічному переоснащенні адміністративної будівлі в інвесторському кошторисі
18 Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
19 Про прийняття національного стандарту «Визначення тривалості будівництва об’єктів»
20 Про прийняття національного стандарту «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво»
21 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України станом на 1 липня 2013 року
22 Щодо порядку передачі підрядником замовнику обладнання
23 Про індекси зміни вартості будівельних робіт станом на 1 липня 2013 року
24 Щодо підписання інспектором технічного нагляду форми № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»
25 Про прийняття національного стандарту «Правила визначення вартості будівництва»
26 Інформація щодо окремих питань з капітального ремонту
27 Про проведення засідання секції «Організація, ціноутворення та економіка будівництва» Науково-технічної ради Мінрегіону
28 Інформація щодо визначення вартості проектних робіт Навчально-тренувального комплексу
29 Інформація щодо додаткових витрат з переміщення електроустаткування від приоб’єктного складу до місця його монтажу
30 Про затвердження Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів
31 Про врахування витрат замовника з приєднання до інженерних мереж
32 Про визначення вартості будівельних робіт, що виконуються фізичною особою-підприємцем із залученням державних коштів
33 Про врахування умов виконання робіт з капітального ремонту
34 Про оновлення кошторисно-нормативної бази України
35 Інформація щодо внесення змін до наказів Мінрегіону від 28 грудня 2012 року № 667 та № 668
36 Інформація щодо показників опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 квітня 2013 року
37 Про розроблення проекту наказу «Про внесення Змін до Порядку розроблення проектної документації на будівництво об’єктів»
38 Роз’яснення щодо витрат зі складання протоколу випробувань (вимірів) при виконанні електромонтажних робіт
39 Щодо порядку заповнення внутрішньобудівельного титулу будови (об’єкту)
40 Щодо передачі проектної документації замовнику на електронних носіях
41 Щодо складання титулу на проектно-вишукувальні роботи
42 Про врахування коштів на сплату відсотків за користування кредитами банків
43 Щодо терміну дії технічних умов
44 Роз’яснення щодо витрат, пов’язаних з виконавчою та контрольною геодезичною зйомкою
45 Роз’яснення щодо погодження проектної документації організаціями, що надали технічні умови
46 Роз’яснення щодо визначення вартості виконаних будівельних робіт
47 Щодо застосування коефіцієнту при обчисленні вартості проектування теплових мереж
48 Про заповнення інформації у дозвільних документах на виконання будівельних робіт
49 Щодо індексації балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2013 року
50 Роз’яснення щодо окремих питань визначення вартості капітального ремонту та реконструкції
51 Щодо відшкодування «бросових» витрат з проектування
52 Щодо розміру добових у складі коштів на покриття витрат, пов’язаних з відрядженням працівників на будівництво об’єктів
53 Щодо рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва
54 Про деякі питання з розроблення проектної документації
55 Щодо опосередкованої вартості будівництва житла та індексів зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 січня 2013 року
56 Роз’яснення щодо можливості здійснення перерозподілу вартості проектних робіт за стадіями проектування
57 Роз’яснення щодо рівня заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації
58 Роз’яснення щодо врахування вартості будівельних матеріалів поставки замовника при визначенні вартості будівництва
59 Роз’яснення щодо обов’язковості форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2В і КБ-3)
60 Щодо цін на дорожньо-будівельні матеріали, що застосовуються при виконанні дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування
61 Інформація щодо затвердження наказів Мінрегіону від 28.12.2012 № 667 та № 668
62 Роз’яснення щодо можливості здійснення перерозподілу вартості проектних робіт за стадіями проектування
63 Роз’яснення щодо рівня заробітної плати робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні будівельних машин та механізмів при визначенні вартості будівництва на стадії складання інвесторської кошторисної документації
64 Роз’яснення щодо врахування вартості будівельних матеріалів поставки замовника при визначенні вартості будівництва
65 Роз’яснення щодо обов’язковості форм первинних облікових документів у будівництві (КБ-2В і КБ-3)
66 Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
67 Щодо цін на дорожньо-будівельні матеріали, що застосовуються при виконанні дорожніх робіт на автомобільних дорогах загального користування
68 Щодо цін на основні будівельні матеріали, вироби та конструкції
69 Про затвердження зміни № 8 до ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»
70 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2013 рік
71 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 липня 2012 року
72 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 липня 2012 року
73 Про індекси балансової вартості об'єктів житлового фонду станом на 1 січня 2012 року
74 Щодо затвердження Порядку розроблення проектної документації на будівництво об'єктів
75 Перелік чинних в Україні кошторисних нормативних документів у галузі будівництва
76 Про усереднені показники вартості експлуатації машин і механізмів
77 Про врахування вартістю проектно- вишукувальних робіт рекомендованого на 2012 рік рівня середньомісячної заробітної плати
78 Показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України станом на 1 січня 2012 року
79 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 січня 2012 року
80 Ціни на основні будівельні матеріали у період з червня 2010 року по грудень 2011 року
81 Щодо рівня заробітної плати на 2012 рік при визначенні вартості будівництва
82 Роз’яснення щодо визначення вартості демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд при складанні договірної ціни на будівництво об’єкта та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконаних будівельних робіт
83 Роз’яснення щодо обчислення вартості виконаних будівельних робіт за допомогою відповідних автоматизованих програмних комплексів
84 Про затвердження Зміни № 7 до ДБН Д.1.1-7-2000 «Правила визначення вартості проектно-вишукувальних робіт для будівництва, що здійснюється на території України»
85 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 жовтня 2011 року
86 Щодо рівня заробітної плати при визначенні вартості будівництва
87 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2012 рік
88 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 липня 2011 року
89 Про затвердження Зміни № 7 до ДБН Д.1.1-1-2000 "Правила визначення вартості будівництва"
90 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 квітня 2011 року
91 Про індекси балансової вартості об’єктів житлового фонду станом на 1 січня 2011 року
92 Про індекси зміни вартості будівельно-монтажних робіт станом на 1 січня 2011 року
93 Про прогнозні середньорічні показники опосередкованої вартості спорудження житла по регіонах України на 2011 рік
94 Про затвердження Зміни № 6 до ДБН Д.1.1-1-2000
95 Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України, станом на 1 січня 2009 року
96 Про усереднені показники вартості людино-години за розрядами робіт у будівництві
97 Про внесення змін до наказу Мінрегіонбуду від 04.12.2009 № 554
98 Рекомендації щодо підготовки вихідних даних та оформлення кошторисної документації при коригуванні проектів будівництва, які підлягають перезатвердженню
99 Методичні рекомендації щодо визначення вартості та трудомісткості робіт з перевезення будівельних вантажів власним автомобільним транспортом будівельних організацій при складанні договірної ціни та проведенні взаєморозрахунків за обсяги виконання
100 Про індекси визначення кошторисної вартості проектно-вишукувальних робіт та показники цієї вартості в розрахунку на один людино-день

Страница 1 из 2

Free Joomla Templates by JoomlaShine.com