Історична довідка

Проекти будівництва, які реалізовувалися на терені України в минулі роки, в обов’язковому порядку проходили державну експертизу як за часів Радянського Союзу, так і незалежності України. При цьому експертні підрозділи існували у складі Держбуду України, а також обласних та міських органів у справах будівництва та архітектури при виконкомах місцевих рад і утримувались за рахунок бюджетних коштів. Так, у 80-ті роки минулого сторіччя Управління державної експертизи проектів будівництва у складі Держбуду УРСР налічувало 40 осіб.

У 1987 році постановою Ради Міністрів УРСР від 21.08.1987 № 288 ці підрозділи були реорганізовані в Головне управління державної позавідомчої експертизи проектів при Держбуді УРСР та місцеві управління (бюро) державної позавідомчої експертизи проектів при обл/міськ/виконкомах, на утримання яких виділялись кошти з державного та місцевих бюджетів.

Постановою Кабінету Міністрів України від 15.08.1992 № 473 було встановлено, що державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва проводиться Українською державною інвестиційною експертизою, що складається із окремих підприємств: Центральної служби, галузевих, а також місцевих служб Укрінвестекспертизи, підпорядкованих органам місцевої виконавчої влади.

Починаючи з першої половини 90-х років відповідно до законодавства експертиза проводилась не тільки з питань міцності, надійності, довговічності, архітектурної виразності та достовірності економічних показників (це повноваження служб Укрінвестекспертизи), але і з питань санітарного та епідемічного благополуччя населення, охорони праці, пожежної безпеки, охорони навколишнього природного середовища, енергозбереження та енергоефективності, ядерної та радіаційної безпеки, які проводяться експертними підрозділами спеціалізованих підприємств відповідно МОЗ, Держгірпромнагляду, НАЕР, МНС, Мінприроди та Держатомрегулювання. По кожному із зазначених питань надавався окремий експертний висновок, тобто інвестор мав звертатися окремо до кожної експертної організації. Одночасне існування шести окремих напрямків державної експертизи проектної документації для будівництва призводило до неузгодженості їх дій, дублювання функцій, окремі експертні організації розглядали проектну документацію тільки після отримання позитивного експертного висновку іншої спеціалізованої експертної організації. Такий стан справ призводив до збільшення встановленого періоду отримання необхідних експертних висновків та витрат на її проведення. Існуюча в той час процедура проведення державної експертизи потребувала спрощення.

З метою урегулювання розбіжностей між виконавцями державної експертизи, спрощення її процедури і скорочення термінів проведення у 1998 році законодавчо встановлено, що державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється комплексно, а експертні висновки за спеціалізованими напрямками є складовими частинами комплексного висновку (Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» від 5.03.98 № 185/98).

Постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1308 було прийнято Порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх комплексної державної експертизи, у якому були встановлені загальний строк проведення експертизи, а також нормативи загальної вартості проведення комплексної державної експертизи передпроектної і проектно-кошторисної документації для будівництва. Служби Укрінвестекспертизи визначені відповідальними виконавцями комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва. Ці служби здійснюють експертизу за притаманними їм напрямками, а також залучають на договірних засадах уповноважених юридичних осіб, які відповідно до законодавства мають право проводити державну експертизу щодо санітарного і епідемічного благополуччя населення, екології, охорони праці, енергозбереження та пожежної безпеки тощо, забезпечують співвиконавців проектною документацією, отримують висновки за напрямками, а потім за результатом експертизи видають замовнику комплексний висновок. Це значно спростило роботу замовника з державними експертними службами та скоротило загальний термін експертизи.

У 2008 році з метою удосконалення процедури проведення державної експертизи проектів будівництва законодавчо встановлено, що державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва здійснюється на засадах організаційної єдності спеціалізованою державною експертною організацією центрального органу виконавчої влади з питань будівництва та архітектури «Укрдержбудекспертиза» та її місцевими підрозділами за участю експертних підрозділів організацій – співвиконавців комплексної державної експертизи. Мінрегіонбудом створена вертикаль підпорядкованості підрозділів державної будівельної експертизи – державне підприємство «Укрдержбудекспертиза» та його місцеві і галузеві (будівництво автодоріг, будівництво об’єктів вугільної промисловості) підрозділи – філії. Це дозволило встановити єдині організаційні та методологічні засади проведення державної експертизи і оперативний контроль щодо процесу здійснення експертизи.

Як вже зазначалось, державне підприємство «Укрдержбудекспертиза» є відповідальним виконавцем комплексної державної експертизи проектів будівництва.

Співвиконавцями комплексної державної експертизи сьогодні є експертні організації, що входять до сфери діяльності шести центральних органів виконавчої влади.

Процес проведення державної експертизи побудований на ідеї „єдиного віконця”.

 

Пошук по сайту

Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Баннер
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com