Філії, загальна інформація

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

У цьому Положенні під поняттям «Місцевий підрозділ спеціалізованої державної експертної організації - Центральна служба Української державної будівельної експертизи», що вживається у постанові Кабінету Міністрів України від 31.10.2007 № 1269 «Про порядок затвердження інвестиційних програм і проектів будівництва та проведення їх державної експертизи», слід розуміти Філію Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація Центральна служба Української державної будівельної експертизи».

1.Філію Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» у (АР Крим, області, місті, галузі) (далі Філія) утворено наказом Державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація - Центральна служба Української державної будівельної експертизи» (далі - Підприємство) від 24 березня 2008р. № 1, за погодженням із Міністерством регіонального розвитку та будівництва України (далі - Міністерство).

2.Філія здійснює свою діяльність від імені Підприємства.

3.У своїй діяльності Філія керується законодавством України та положеннями статуту Підприємства, які стосуються принципів та напрямків діяльності Філії, положенням про Філію, наказами, розпорядженнями та іншими рішеннями Міністерства і Підприємства.

4.Філія не є юридичною особою.

5.Філія в межах повноважень, встановлених цим Положенням, має самостійний баланс, рахунки в установах банків, печатку із своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом. Філія, у разі потреби, може мати кутовий та інші штампи, фірмові бланки, що затверджуються наказом директора Філії та погоджуються Підприємством. Філії надаються права на реєстрацію в Державній податковій інспекції як платника податку на додану вартість, здачу декларацій і сплату ПДВ та інших відрахувань, передбачених законодавством, за місцем знаходження Філії.

6.Філія самостійно організовує роботу з питань, зазначених у цьому Положенні, здійснює свою діяльність на засадах госпрозрахунку.

7.Філія відповідає за своїми зобов'язаннями закріпленим за нею майном, на яке за законодавством України може бути звернено стягнення. У разі недостатності майна Філії відповідальність за непокритими зобов'язаннями несе Підприємство. Філія не несе відповідальності за зобов'язаннями Держави та Підприємства.

8.Філія має право укладати угоди, нести обов'язки, набувати майнові та особисті немайнові права, бути позивачем і відповідачем в суді від імені Підприємства. Філія здійснює представництво і захист інтересів Підприємства.

9.Відносини Філії з іншими підприємствами, установами, організаціями, громадянами в усіх сферах господарської діяльності здійснюються на договірних засадах. Філія відповідно до цього Положення вибирає предмет договору і визначає зобов'язання, інші умови господарських взаємовідносин, що не суперечать законодавству України.

10.Філія вважається утвореною з моменту прийняття відповідного рішення та внесення відомостей про Філію Підприємством до єдиного державного реєстру.

2. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ФІЛІЇ

2.1 Проведення на засадах організаційної єдності комплексної державної експертизи проектів будівництва у АР Крим, області, місті,галузі із залученням державних коштів:

- вартістю до 100 млн. грн.;

- вартістю більше 100 млн. грн. за дорученням Підприємства, узгодженого з Міністерством;

- таких, що відповідно до законодавства не затверджуються Кабінетом Міністрів України;

- без залучення державних коштів - незалежно від вартості.

По зазначених проектах Філією виконуються експертизи з питань міцності, надійності, довговічності, експлуатаційної безпеки, інженерного забезпечення, виконання архітектурних вимог та економічних показників.

2.2 Надання консалтингових послуг з питань будівництва.

2.3 Узагальнення та внесення до Підприємства пропозицій щодо удосконалення нормативно-методичного забезпечення здійснення комплексної державної експертизи інвестиційних програм і проектів будівництва.

 

 

 
Free Joomla Templates by JoomlaShine.com